Co vás motivuje a inspiruje podle znamení zvěrokruhu?

 

Motivace podle znamení zvěrokruhu: Co vás dle hvězd nejvíce „nakopne“?

Motivace je jakýmsi pohonem na cestě k vysněným cílům. Každého „nakopne“ něco jiného. V tomto ohledu může pomoci i astrologie. Přečtěte si, co právě vás přiměje k činům podle znamení zvěrokruhu. Možná vás hvězdy nasměrují na tu správnou cestu!

Bez správné motivace bychom na celou řadu záležitostí do čista zapomněli a také na ně zanevřeli. Motivovaní jsme všichni prakticky denně, a to například pro zdraví, více peněz, lepší zaměstnání a podobně. To je ovšem jen zlomek. Řekněte, jaké je znamení vašeho zvěrokruhu a zjistěte, co vás nejvíce „nakopne“ obecně v životě!

Akční Beran
Beran je ohnivé znamení, kterému vládne planeta sebejistoty a ambicí Mars.
Beran ovládá hlavu a obecně mívá tendence dostat se dopředu za každou cenu a všemi možnými prostředky.
Oplývá ambicemi s vůlí uspět a schopností soustředit se na své cíle a sledovat je.
Berany inspirují jedinci, kteří se nezdráhají opustiti svou komfortní zónu a pustí se do čehokoli, co jim není úplně vlastní a v čem se musejí překonávat. Jakékoli vítězství nad nepřízní osudu nebo překážkami je pro Berany připomínkou nezdolnosti lidského ducha a neuvěřitelně je nakopne. Nejlepší nápady pak nejčastěji dostávají při sportu, kdy mohou volně vypustit myšlenky. Druhé lidi Berani inspirují nadšením, s jakým se vrhají po každé životní příležitosti – a pěkně po hlavě.

Milovník Býk
Býci ostatní inspirují svým tahem na branku a tvrdohlavou odhodlaností dosáhnout čehokoli, co si umanou. Neradi dělají věci neuváženě, ale když se do něčeho vážně dají, nic je nezastaví a jejich soustředění je neuvěřitelné!
Býky inspirují krásy života – smyslové prožitky, ať už jde o lahodné chutě, překrásné tóny, nebo třeba jen vizuální nádheru a roztomilost. Potřebují hodně podnětů zvenčí, nejlépe takových, které ohromí všechny jejich smysly. 

Všestranný Blíženec
Blíženci jsou vzdušné znamení, které je často popisováno jako přelétavé, ale to je nespravedlivé hodnocení, oni prostě neustále touží být uchváceni tím co dělají. V překladu to znamená, že se vzdají činnosti, které je nebaví a je nudné.
Nejlepší cvičení pro Blížence tak musí být dynamické a zábavné. 
Blíženci nacházejí inspiraci v poznání a objevování něčeho nového, ať už jde o nečekaná fakta, nebo nové úhly pohledu, či zajímavé citace a teorie. Zkrátka musí jít o něco překvapivého a objevného. Právě to pro ně představuje stimul pro vlastní kreativitu. Ostatní lidi pak Blíženci inspirují flexibilitou, s níž se dokážou přizpůsobit v zásadě čemukoli, a pohybovat se v jakémkoli prostředí a společnosti.

Pečovatelský Rak
Rak, kterému vládne neustále se měnící Měsíc, je intuitivní, vysoce citlivý, se sklony k náladovosti. Často působí rezervovaně nebo dokonce zatvrzele, protože si svůj vnitřní svět pečlivě střeží. Díky takovému nastavení dělá většinu svých rozhodnutí srdcem, což se mu obvykle až překvapivě vyplácí.
Raky inspiruje příroda a pobyt v ní jim může pomoct rozseknout i největší dilemata a pozitivně rozhýbat jakýkoli blok.
Chvíle v přírodě jim krásně vyčistí hlavu a pomůže jim vykročit vpřed. Stejně tak nacházejí inspiraci v lidské ohleduplnosti, která je vždycky vybídne k zamyšlení nad vlastním jednáním. Ostatní pak inspirují svým velkým srdcem – Raci se pravidelně starají o všechny a všechno kolem sebe, jsou soucitní a velmi vstřícní a vždycky chtějí, aby se lidé v jejich blízkosti cítili co nejlépe.

Sebevědomý Lev
Lvi v sobě mají oheň, obrovskou dávku energie a motivace která se v nich může hromadit natolik, že mohou doslova vybuchnout.
Lvi 
nacházejí inspiraci v kolektivu – nejlépe v týmu s dobrou chemií, kde všechno klape a šlape a všichni se vzájemně doplňují. Jiskření odlišných lidských energií a nápady, ze kterých vzniká konečný výsledek, to všechno je ohromně nabíjí. Ostatní pak Lvi inspirují svým sebevědomím, s jakým dovedou nakráčet do jakékoli situace a naprosto ji opanovat, vyslovit svůj názor a zjednat si respekt. Stejně tak inspirují svou optimistickou, slunečnou a velkorysou povahou.

Altruistická Panna
Panny mají nejlepší nápady ve chvíli úklidu: s materiálním nepořádkem okolo sebe si totiž zároveň uklízejí i v hlavě. Často se tak dostanou do stavu, kdy z nich nápady jen tryskají a všechno získává svoje místo. Organizování, řazení a vyhazování mohou někomu připadat nudné či monotónní, ale jim pomáhají pohnout se z místa. 
Stejně jako ostatní zemská znamení jsou i Panny velmi praktické. Jsou vysoce orientované na detaily a jsou také známé jako perfekcionisté celého zvěrokruhu.
Panny jsou náročné zemské znamení, které má rádo vše pod kontrolou. Věří v sebe, ve své schopnosti a talent a jsou přesvědčené, že nikdo není tak schopný organizátor jako ony. Proto mají tendence být spíše vůdci než následovníky.

Společenské Váhy
Váhy jsou symbolem spravedlnosti a touhy po harmonii. Soustředěně kráčejí po tenkém laně a hledají rovnováhu. V jejich životě přirozeně nastávají chvíle, kdy se cítí nejisté a pokraji propasti, přesto bývají ve všem velice úspěšné.
Obvykle jde o sympatické osobnosti s mocnou přesvědčovací schopností, vynikající obchodníky a úspěšné motivační mágy.
Váhy inspiruje krása. Kdykoli nevědí, jak dál, postrčí je umělecký či citový zážitek, třeba pěkná fotografie, dojemná kniha či film, východ slunce nebo hezky zazpívaná píseň. Krása v každé podobě je u nich lékem a dokáže je odrazit od pomyslného dna. Ostatní pak Váhy inspirují lehkostí, s níž plují společenskými situacemi a flirtují či jen nezávazně konverzují.

Tajemný Štír
Štír je vodní znamení, kterému podle indické astrologie vládne planeta Mars a podle západní Pluto. Jde o ambiciózní a vytrvalé jedince, kteří si bez zaváhání jdou za tím, co si předsevzali, a často také dosáhnou svých cílů. Štír má tajnůstkářskou povahu a obvykle nebývá ochotný jakkoli ventilovat své cíle. Štír mimo jiné vyniká i schopností skvěle využít potenciálu druhých.  
Pro Štíry je velice inspirativní noc: tma, klid, hvězdy nad hlavou, stmívání, svět proměněný v úplně jiné místo... To je něco pro ně. Právě v tajuplných nočních hodinách dobíjejí baterky a přicházejí s nejlepšími nápady. Noc je uklidňuje a zároveň nabíjí. Druhé lidi Štíři inspirují svým zápalem pro věc, pro kterou se nadchnou. Sice na ně přichází jen málokdy, ale když se objeví, je intenzivní a neuhasínající. Dlouhodobost takové posedlosti je pro toto znamení typická.

Cílevědomý Střelec
Střelec mívá velké sny a radostné představy o životě, za kterými si jde a udělá téměř cokoli pro jejich naplnění.
Částí duše filozof, částí poutník a dobrodruh.
Nejspíš ale i díky svému nastavení musí čelit mnoha překážkám, aby svých cílů dosáhl. Svou prostořekostí a někdy až šokující (a nepromyšlenou) upřímností dokáže Střelec zbourat potenciálně úspěšné projekty a zhatit i ty nejzajímavější plány.
Střelci e hodně inspirují svými sny – často jsou bláznivé a originální, ale oni v nich nacházejí objasnění a rozřešení nejrůznějších komplikovaných situací a často se jim právě ve snech zjeví převratné nápady. Druhé lidi pak Střelci inspirují odvahou, s níž se vrhají do neznáma, s jakou si užívají každou minutu svého života, s jakou si hledají nové přátele a obohacují svůj i jejich život. Jejich spontánnost a nebojácnost mohou být inspirací pro každého.

Svědomitý Kozoroh
Znamení Kozoroha vládne Saturn, planeta životních lekcí a těžkostí, které však otevírají oči a posouvají dál. Proto dosahuje zrozenec v Kozorohu úspěchu tak, že se prodírá nejrůznějšími překážkami a protivnými průtahy. V podnikání je chytrý, ve vztazích strategický a svou podstatou je stvořen pro pomalé a plynulé stoupání na vrchol. U svého okolí budí respekt, je vytrvalý a extrémně pracovitý. Tyto vlastnosti mu pomáhají dosahovat vysokých pozic a později i finančního zabezpečení. Bez nadsázky se dá říct, že Kozoroh miluje tvrdou práci; to ale může znamenat obětování vlastního zdraví.
Kozorozi nacházejí inspiraci… v sobě. Možná je to trochu podivné, ale toto znamení se moc nerado spoléhá na jakékoli podněty zvenčí, protože jen těžko snáší, když nemá všechno pod kontrolou. A tak hledá odpovědi na své otázky a problémy v sobě – a také je tam nachází. Stačí se napojit na nevědomí a odpověď je na světě. Druhé pak Kozorozi inspirují svou zodpovědností a schopností postavit se ke všemu přímo a brát věci vážně. Nikdo není tak důkladný a odhodlaný jako oni.

Inovativní Vodnář
Vodnář je inovativní znamení a tak trochu podivín. Nacházejí inspiraci ve světě a jeho nahodilosti, v každodenních situacích, v lidech, které potkávají, ale i v přírodě. Všímá si tak nejobyčejnějších věcí a inspirací přímo kypí, protože si všechny vjemy pečlivě ukládá pro pozdější potřebu. Ostatní pak Vodnáři inspirují životem v přítomném okamžiku a tím, jak neotřele se umějí dívat na svět a nakládat s tím, co vidí. To je schopnost, kterou by od nich mohl ledaskdo odkoukat.
Vodnáři vládne Uran, planeta průkopníků, vizionářů, změny a nekonvenčních řešení. Zrozenec v tomto znamení je originální a mívá jedinečné nápady, jak získat peníze. Dokáže si vydělat velmi inovativními způsoby, v oblasti financí je kreativní a vidí dál než ostatní. Proto často vsadí na projekty, které ostatní vnímají jako nesmyslné či příliš riskantní. Vodnář ale ví své a díky své vizionářské povaze mu to často vychází.
Pokud chcete vodnáře motivovat nesmí se u toho nudit.

Srdečné Ryby
Ryby, poslední znamení zvěrokruhu, jsou velmi citlivé a zranitelné, což na mnohé působí jako mocné afrodiziakum. Často tak narazí na člověka, který je ochoten zrozence v Rybách velmi obdivovat a výrazně podporovat. Ryby mívají vysněné vztahy i jasné mnohdy ale nereálné - cíle.  
pozitivní stránky: chytrost a finanční gramotnost, někdy až zarážející metodičnost, která jinde v životě chybí, nezávislost na mínění okolí, astrologické dispozice k vydělávání peněz.
Ryby inspiruje moře. To je jejich šťastné místo, které jim pomáhá vyřešit všechny kreativní (i jiné) potíže. Šplouchání vln a šumění vody, její slaná vůně, odlesky slunce a azur až do nekonečna, to všechno jim umožňuje zklidnit roztěkanou mysl a dát jejich idejím směr a řád. Druhé lidi Ryby inspirují nesobeckou povahou, obětavostí a nápomocností a také empatií, s níž dokážou vycítit, že se něco děje dost často ještě dřív, než si ostatní vůbec něco uvědomí.

Tak co našli jste v tom sebe a své blízké? 


Autor článku: Kristýna Sixtová

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz